Wydział Szkolenia

Skład Wydziału Szkolenia Podkarpackiego Związku Koszykówki

  • Marek Jarecki – Przewodniczący WS
  • Zdzisław Myrda – Koordynator kadr wojewódzkich męskich
  • Krzysztof Herbaciński  – Koordynator kadr wojewódzkich żeńskich

Podkarpacki Związek Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a; 35-011 Rzeszów