Dokumenty do pobrania obowiązujące w sezonie 2016/2017

Załączniki do Regulaminu Rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2016/17

Załączniki do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (RWS) na sezon 2016/17

Załączniki do Regulaminów Cykli na sezon 2016/17

Podkarpacki Związek Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a; 35-011 Rzeszów