Dokumenty do pobrania obowiązujące w sezonie 2017/2018

Załączniki do Regulaminu Rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2017/18

Załączniki do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (RWS) na sezon 2017/18

Załączniki do Regulaminów Cykli na sezon 2017/18

Podkarpacki Związek Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a; 35-011 Rzeszów