U-12 M – minikosz chłopców sezon 2017/18

Podkarpacki Związek Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a; 35-011 Rzeszów