LIST CZYSTOŚCI – procedura

W związku z zapytaniami napływającymi do Wydziału Rozgrywek w nawiązaniu do zmian w RWS dotyczących procedury pozyskiwania listu czystości, informuję poniżej w uproszczonej formie, jak procedura taka powinna wyglądać według naszych wyobrażeń (w oparciu o regulacje). Wszystkie dokumenty w postaci skanowanych dokumentów z podpisami należy przesyłać pocztą e-mail na oficjalne adresy klubów, związków oraz na adresy podane we wniosku. Dla ważności dokumentów klub musi w podpisach być reprezentowany zgodnie z zapisami w KRS lub innym rejestrze/statucie lub według upoważnienia wydanego na formularzu Załącznika nr 14.
1) WNIOSEK
Wniosek składa zawodnik, wyłącznie na formularzu Załącznika nr 4 (wniosek o list czystości). Aby wniosek był ważny, musi być wypełniony prawidłowo (niektóre rubryki są wyłącznie dla zawodników, którzy podlegają ekwiwalentowi za wychowanka).

Wniosek nie jest konieczny, żeby wydać list czystości – jeśli klub decyduje się wydać list czystości bez wniosku (np. na ustną prośbę zawodnika), nie ma potrzeby tworzenia wniosku.

Wniosek nie jest potwierdzany w WZKosz (pieczątką i podpisem), ale żeby rozpoczął się okres czasu na odpowiedź (7 lub 21 dni), kopia mailowa wniosku musi być przesłana mailowo do właściwego WZKosz.
2) ODPOWIEDŹ KLUBU
Klub ma do wyboru następujące opcje w odpowiedzi na wniosek:

a) Wydać list czystości (Załącznik nr 5), uznając, że zawodnik może odejść do innego
klubu – list czystości jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez właściwy
WZKosz i dopiero wtedy może być użyty.

b) Odmówić wydania listu czystości (wyłącznie na druku Załącznika nr 16 – odmowa
wydania listu czystości). Odmowa może opierać się wyłącznie na jednym z dwóch
powodów: 1. ważna umowa/kontrakt/zobowiązanie zawodnika z klubem, 2. braki
formalne we wniosku. Na druku należy to wyraźnie zaznaczyć, a jeśli chodzi o braki –
wymienić je. Ten dokument nie jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez
WZKosz, ale powinien być wysłany w kopii maila do WZKosz.

c) Wydać promesę listu czystości (wyłącznie na druku Załącznika nr 6), podając kwotę
ekwiwalentu za wychowanka, której klub oczekuje, zanim wyda list czystości – ta
opcja oczywiście występuje wyłącznie w przypadku zawodnika wychowanka. Ten
dokument nie jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez WZKosz, ale powinien
być wysłany w kopii maila do WZKosz.
UWAGA!
Klub macierzysty nie może blokować wydania listu czystości wychowanka nieposiadającego umowy/kontraktu/zobowiązania z klubem. W takim przypadku pozostają opcje a) lub c).

Odpowiedź z opcją a), b) lub c) musi być udzielona w terminie 21 dni (jeśli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu) lub 7 dni (jeśli wniosek złożono w pozostałych miesiącach).


3) EWENTUALNE SPORY
Spory dotyczące terminów, ważności dokumentów, prawidłowości procesu przesyłania dokumentów itp. rozstrzyga właściwy WZKosz. On też w razie potrzeby wydaje list czystości z urzędu.
Spory dotyczące wysokości ekwiwalentu za wychowanka (gdy zawodnik nie zgadza się z wyznaczoną w promesie wysokością ekwiwalentu) rozstrzyga właściwy WZKosz, jeśli transfer odbywa się wewnątrz województwa. W przypadku transferów między województwami, rozstrzyga powołana do tego celu przez Zarząd PZKosz komisja. Kontakt z nią – przez Wydział Rozgrywek DS PZKosz.

Wspomniane w tekście załączniki w wersji obowiązującej od 1 lipca 2016 roku można pobrać TUTAJ

Pozdrawiam i liczę, że powyższy materiał wyjaśnia wątpliwości. W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod rozgrywki@pzkosz.pl.

 Adam Romański
Dyrektor Wydziału Rozgrywek
Departament Sportu Polskiego Związku Koszykówki
ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa
tel/fax: +48 22 836 38 00, tel. kom.: +48 602 790 300
e-mail: a.romanski@pzkosz.pl,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *