Nowe władze w PZK

W dniu 25 czerwca 2016 r. w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Podkarpackiego Związku Koszykówki. Podczas tego Zebrania udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu i wybrano nowy.
Prezesem PZK na nową kadencję został Pan Zbigniew Błażkowski. Do Zarządu PZK ponadto weszli:
– Zdzisław Myrda
– Marek Jarecki
– Bogusław Jarek
– Krzysztof Herbaciński
– Janusz Walciszewski
– Jacek Szwarczak

Wybrano też nową Komisję Rewizyjną w skład której weszli:
– Andrzej Florek
– Aleksander Maślak
– Bogusław Wołoszyn

W trakcie obrad Walnego Zebrania podjęto Uchwałę nadającą tytuł Prezesa Honorowego Podkarpackiego Związku Koszykówki Panu Józefowi Lewickiemu – ustępującemu Prezesowi, który od początku powstania Związku jest z nim związany.

Obradom przysługiwali się Marek Lembrych – Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki i Prezes Lubelskiego Związku Koszykówki oraz Jarosław Reczek – kierownik Oddziału Sportu Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, którzy zabierając głos podczas Zebrania oprócz gratulacji za dotychczasowe osiągnięcia Związku wskazywali również nowe wyzwania jakie czekają nasz Związek i współpracę pomiędzy instytucjami , które reprezentują.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes dziękując za okazane mu zaufanie wszystkim zebranym życzył samych sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *