Nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich sportowców

Zarząd PZKosz przyjął nowe zasady dotyczące badań lekarskich sportowców:

W celu przystąpienia do meczu (turnieju) koszykówki, przedstawiciele danej drużyny zobowiązani są do przedstawienia aktualnych badań lekarskich zawodników/zawodniczek/ (wymagane jest przedstawienie orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, z datą badania i terminem ważności badania, nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty badania). Orzeczenie lekarskie dot. zawodnika/zawodniczki/ do 23. roku życia może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych zmian we wcześniej wydanych orzeczeniach lekarskich. Nie ma automatycznego przedłużenia o 6 miesięcy ważności już wykonanych i wydanych badań!

Szczegółowe zapisy są ujęte w nowelizacjach poszczególnych Regulaminów Cykli.

Powyższe zapisy obowiązują od dnia 11 marca 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *