Wytyczne w sprawie ubioru zawodników

Polski Związek Koszykówki, przedstawia wytyczne w sprawie ubioru zawodników w rozgrywkach organizowanych przez PLK
SA i PZKosz (szczebel centralny) wypracowane wspólnie przez Wydział Sędziowski PZKosz oraz Wydział Sędziowsko-Komisarski PLK SA, które potwierdzają zapisy Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę w tym zakresie.  Czytaj dalej Wytyczne w sprawie ubioru zawodników

Podkarpacki Związek Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a; 35-011 Rzeszów