Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

12.06.2020

Rozgrywki

Odsłon: 1297

Admin PZK

Badania lekarskie zawodników i zawodniczek

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami przekazujemy oficjalne stanowisko PZKosz w sprawie ważności badań lekarskich:
 

"Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii."

Podstawa prawna:

•art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)
 

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz

Sponsor główny

Darczyńcy

Fundacja ORLEN SB COMPLEX

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl