Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

10.05.2021

Szkolenia

Odsłon: 434

Admin PZK

KURS TRENERSKI (B, C i D) - TORUŃ

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki kontynuuje nabór na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B, C oraz licencję D. Kurs organizowany jest na podstawie licencji nadanej przez Polski Związek Koszykówki i realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagania dla uczestników kursu:
-średnie wykształcenie (kopia świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły średniej)
-pełnoletniość
-zaświadczenie lekarskie
-licencja C w przypadku starania się o licencję B
-zaświadczenie o niekaralności (po zakończonym kursie)

W momencie zgłoszenia należy przesłać e-mailem jedynie wypełniony formularz oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej. Na pierwszy zjazd należy zabrać ze sobą resztę dokumentów w wersji papierowej. Natomiast zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć do Polskiego Związku Koszykówki już po ukończeniu kursu, przed wydaniem stosownej licencji.

Zjazdy odbywać się będą na obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i będą realizowane w zgodzie z aktualnymi przepisami oraz wytycznymi sanitarnymi.

Kurs na licencję D obejmuje 30 godzin zajęć, na licencję C 90 godzin, natomiast na licencję B 120 godzin zajęć.

Opłaty za kurs
Opłata wpisowa w wysokości 200 zł (150 zł w przypadku licencji D) w momencie przesłania zgłoszenia. Zgłoszenie (wraz z poprawnie wypełnionym formularzem) należy wysłać na adres: biuro@kpzkosz.com.

Koszt poszczególnych poziomów kursu to:
-na licencję D 500 zł (łącznie 650 zł z opłatą wpisową)
-na licencję C 2000 zł (łącznie 2200 zł z opłatą wpisową),
-na licencję B 3000 zł (łącznie 3200 zł z opłatą wpisową)

Opłaty należy wpłacić na wskazany poniżej rachunek bankowy:
mBank 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215

W tytule przelewu należy wpisać: Kurs trenerski 2021 - VIII edycja - Licencja B, C lub D oraz imię i nazwisko kursanta.

W razie wątpliwości wszelkich informacji udziela koordynator kursu Patrycja Gulak-Lipka nr tel.: +48 662-366-710

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie dotyczącej systemów szkolenia i doszkalania trenerów : http://szkolenie.pzkosz.pl/szkolenie-wymagane-licencje.html

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz

Sponsor główny

Darczyńcy

Fundacja ORLEN SB COMPLEX

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl